Affin Hwang LTAT: Semakan Baki Pelaburan Unit Amanah LTAT

Dalam dunia pelaburan yang sentiasa berkembang, Affin Hwang LTAT telah menjadi salah satu pilihan popular bagi pelabur yang ingin memaksimumkan potensi pulangan pelaburan mereka.

Dengan tajuk “Semakan Baki Pelaburan Unit Amanah LTAT,” artikel ini akan membawa anda melalui pengalaman semakan baki pelaburan anda melalui platform Affin Hwang LTAT.

Dari langkah-langkah pendaftaran hingga cara mengakses dan mengurus akaun pelaburan anda, mari kita telusuri bersama bagaimana platform ini memberikan kemudahan dalam mengawal dan memahami status pelaburan anda.

Affin Hwang LTAT Semakan Baki Pelaburan Unit Amanah LTAT

Dana Pelaburan Affin Hwang LTAT

Dana Pelaburan Affin Hwang LTAT merujuk kepada satu jenis dana unit amanah yang ditawarkan oleh Affin Hwang Asset Management Berhad (Affin Hwang AM) bekerjasama dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) di Malaysia.

Dana ini direka khas untuk membantu anggota tentera dan orang awam memperoleh pelaburan yang berpotensi pulangan tinggi melalui pengurusan profesional.

Dana Pelaburan Affin Hwang LTAT mempunyai pelbagai objektif pelaburan, termasuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang, pelaburan dalam saham dan instrumen ekuiti, serta pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap seperti bon.

Dana ini memberikan peluang kepada pelabur untuk memiliki pelbagai aset pelaburan tanpa perlu melabur secara langsung dalam pasaran kewangan.

Pelaburan ahli Lembaga Tabung Angkatan Tentera (“LTAT”) dalam dana unit amanah diberikan secara percuma melalui bayaran bonus khas berdasarkan anggaran sumbangan ahli semasa berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia. Bagaimanapun, pemberian ini bergantung kepada prestasi kewangan tahunan LTAT.

Ahli LTAT tidak dibenarkan menjual semula dana unit amanah sebelum tamat perkhidmatan atau bersara. Selepas tamat perkhidmatan atau bersara, anda mempunyai empat (4) pilihan iaitu:

 • Anda boleh tebus pelaburan, sama ada sebahagian atau sepenuhnya.
 • Anda boleh terus kekalkan pelaburan anda dengan kami dan mengembangkan nilai pelaburan.
 • Anda boleh tambahkan pelaburan anda dengan pembelian tambahan Dana Unit Amanah.
 • Anda boleh tukar dana daripada Dana Konvensional kepada Dana Patuh Shariah, atau pindahmilik dana anda kepada waris terdekat.

Manfaat Dana Unit Amanah

Dana unit amanah (mutual fund) menawarkan pelbagai manfaat kepada pelabur, termasuk:

 • Diversifikasi Risiko: Dana unit amanah melaburkan dana pelbagai pelabur dalam pelbagai aset seperti saham, bon, hartanah, dan lain-lain. Ini membantu mengurangkan risiko dengan menyebarkan pelaburan di pelbagai kelas aset.
 • Pengurusan Profesional: Dana unit amanah diuruskan oleh pakar profesional dalam industri kewangan yang memantau pasaran dan membuat keputusan pelaburan bagi pihak pelabur.
 • Akses Kepada Pasaran: Dana unit amanah memberi pelabur akses kepada pasaran kewangan yang mungkin sukar dicapai secara individu. Ini termasuk pelaburan dalam saham antarabangsa, bon korporat, dan lain-lain.
 • Pelaburan Terjangkau: Pelabur dengan pelaburan yang lebih kecil boleh menyertai dana unit amanah, memberi peluang kepada pelabur individu untuk melabur dalam portfolio pelbagai aset.
 • Liquiditi Tinggi: Sebilangan besar dana unit amanah mempunyai struktur yang membolehkan pelabur mengeluarkan wang mereka dengan mudah, menjadikannya lebih likuid berbanding pelaburan lain seperti hartanah.
 • Pengagihan Dividen dan Pendapatan: Keuntungan daripada pelaburan, seperti dividen dan keuntungan modal, dikagikan di kalangan pemegang unit berdasarkan jumlah unit yang dimiliki.
 • Pengurusan Pemeliharaan: Dana unit amanah menguruskan tugas pemeliharaan, termasuk menguruskan pindaan dan rebalancing portfolio, yang membebaskan pelabur daripada urusan harian yang rumit.
 • Pembayaran Automatik: Banyak dana unit amanah membenarkan pelabur menetapkan pembayaran automatik, membolehkan mereka menyisihkan dana secara konsisten dan berdisiplin.
 • Transparansi: Pelabur mendapat laporan berkala yang menyatakan portfolio dan prestasi dana, memberi mereka kejelasan mengenai pelaburan mereka.
 • Pelbagai Pilihan: Terdapat pelbagai jenis dana unit amanah untuk memenuhi matlamat pelaburan yang berbeza, termasuk dana ekuiti, pendapatan tetap, dana pasaran wang, dan lain-lain.

Cara Membuat Semakan Dana Unit Amanah Affin Hwang LTAT

Anda boleh menyemak Dana Unit Amanah LTAT Affin Hwang secara manual dan online.

A. Membuat Semakan Dana Unit Amanah Affin Hwang LTAT secara Manual

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat semakan dana unit amanah LTAT Affin Hwang secara manual melalui e-kiosk LTAT:

 1. Kunjungi E-Kiosk LTAT:
  Pergi ke e-kiosk LTAT yang terdekat. E-kiosk LTAT biasanya terdapat di cawangan LTAT atau lokasi yang ditetapkan.
 2. Pilih Opsyen Semakan Dana:
  Pada paparan e-kiosk, pilih opsyen untuk “Semakan Dana Unit Amanah” atau opsyen yang serupa. Biasanya, terdapat ikon atau pilihan yang berkaitan dengan dana unit amanah.
 3. Masukkan Maklumat Pengenalan:
  E-kiosk mungkin meminta anda untuk memasukkan maklumat pengenalan seperti nombor kad pengenalan atau nombor ahli tentera. Masukkan maklumat yang diperlukan mengikut arahan yang diberikan.
 4. Pilih Dana Unit Amanah:
  Pilih dana unit amanah LTAT Affin Hwang yang anda ingin semak baki pelaburannya.
 5. Semakan Baki Pelaburan:
  Paparan akan menunjukkan maklumat baki pelaburan anda dalam dana unit amanah yang dipilih. Anda boleh melihat nilai unit, nilai aset bersih (NAV), dan butiran pelaburan lain.
 6. Semak Maklumat Lain (Opsyen Jika Ada):
  Jika terdapat pilihan untuk semak maklumat lain seperti transaksi terkini atau sejarah pelaburan, anda boleh meneruskannya untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci.
 7. Simpan atau Cetak Maklumat (Opsyen Jika Ada):
  Jika terdapat pilihan untuk menyimpan atau mencetak maklumat semakan, anda boleh membuatnya untuk rujukan anda.
 8. Log Keluar (Jika Perlu):
  Pastikan untuk log keluar dari e-kiosk apabila anda telah selesai melakukan semakan untuk melindungi privasi anda.

B. Membuat Semakan Dana Unit Amanah LTAT Affin Hwang secara Online

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat semakan dana unit amanah LTAT Affin Hwang secara online:

 1. Log Masuk ke Portal LTAT:
  Buka laman web rasmi Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) dan log masuk ke akaun anda. Jika anda belum mempunyai akaun, daftar terlebih dahulu mengikut arahan yang diberikan.
 2. Akses Bahagian Dana Unit Amanah:
  Setelah log masuk, cari bahagian yang berkaitan dengan dana unit amanah LTAT Affin Hwang. Ia mungkin terdapat di bahagian pelaburan atau akaun anda.
 3. Pilih Opsyen Semakan Dana:
  Di dalam bahagian dana unit amanah, pilih opsyen untuk “Semakan Dana” atau opsyen yang serupa.
 4. Masukkan Maklumat Pengenalan:
  Ejen LTAT mungkin meminta anda untuk memasukkan maklumat pengenalan seperti nombor kad pengenalan atau kata laluan untuk mengesahkan identiti anda.
 5. Pilih Dana Unit Amanah:
  Pilih dana unit amanah LTAT Affin Hwang yang anda ingin semak baki pelaburannya.
 6. Semakan Baki Pelaburan:
  Paparan akan menunjukkan maklumat baki pelaburan anda dalam dana unit amanah yang dipilih. Anda boleh melihat nilai unit, nilai aset bersih (NAV), dan butiran pelaburan lain.
 7. Semak Maklumat Lain (Opsyen Jika Ada):
  Jika terdapat pilihan untuk semak maklumat lain seperti transaksi terkini atau sejarah pelaburan, anda boleh meneruskannya untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci.
 8. Simpan atau Cetak Maklumat (Opsyen Jika Ada):
  Jika terdapat pilihan untuk menyimpan atau mencetak maklumat semakan, anda boleh membuatnya untuk rujukan anda.
 9. Log Keluar (Jika Perlu):
  Pastikan untuk log keluar dari akaun anda apabila anda telah selesai melakukan semakan untuk melindungi privasi anda.

Contoh Panduan dengan Gambar:

Langkah 1:

Affin Hwang LTAT (Semakan Baki Pelaburan Unit Amanah LTAT) 1

Langkah 2:

Affin Hwang LTAT (Semakan Baki Pelaburan Unit Amanah LTAT) 2

Langkah 3:

Affin Hwang LTAT (Semakan Baki Pelaburan Unit Amanah LTAT) 3

Lihat panduan semakan melalui video berikut:

Syarat Membuat Jualan Balik Dana Unit Amanah LTAT

“Penjualan semula dana unit amanah hanya boleh dilakukan selepas anda menyelesaikan perkhidmatan anda dengan LTAT”.

Terdapat beberapa syarat umum yang biasanya dikenakan untuk membuat jualan balik dana unit amanah:

 • Tempoh Pemegang: Terdapat tempoh minimum yang perlu dipegang sebelum anda dibenarkan membuat jualan balik. Ini adalah untuk menggalakkan pelabur mengekalkan pelaburan dalam jangka masa yang wajar dan mengelakkan spekulasi jangka pendek.
 • Caj Jualan Balik: Kadang-kadang terdapat caj atau cas jualan balik yang akan dikenakan semasa membuat pengeluaran. Caj ini mungkin berbeza-beza mengikut dana dan keadaan.
 • Akses ke Dana: Terdapat juga had atau sekatan berkaitan dengan bilangan unit minimum yang boleh dijual balik, atau jumlah wang minimum yang boleh dikeluarkan.
 • Permohonan dan Pemprosesan: Biasanya, pelabur perlu mengemukakan permohonan jualan balik melalui saluran yang ditetapkan oleh LTAT atau Affin Hwang. Proses pemprosesan mungkin mengambil masa tertentu sebelum dana tersebut dikeluarkan.
 • Nilai Asas Bersih (NAV): Nilai asas bersih (NAV) semasa mungkin akan digunakan untuk mengira nilai jualan balik. Pelabur mungkin akan menerima nilai unit yang dicerminkan dalam NAV semasa.
 • Maklumat Pengenalan: Anda mungkin perlu memberikan maklumat pengenalan seperti nombor kad pengenalan atau kata laluan untuk mengesahkan identiti anda semasa membuat jualan balik.
 • Isu Sekatan Kewangan: Ada kemungkinan sekatan kewangan atau penyekatan pengeluaran yang dikenakan dalam keadaan tertentu, seperti dalam keadaan pasaran yang tidak menentu.
 • Jangka Masa Pemprosesan: Proses pemprosesan jualan balik mungkin mengambil masa tertentu, dan anda mungkin perlu mengambil kira tempoh yang diambil untuk dana tersebut dikeluarkan.

Baca juga:

Cara Membuat Jualan Balik

Penjualan semula dana unit amanah LTAT boleh dilakukan di Affin Bank atau cawangan Affin Hwang AM yang berhampiran.

Untuk dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

 • Surat Pemberian Unit Amanah daripada Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT).
 • Buku Bank atau Penyata Akaun Bank (akaun dimana wang penebusan hendak disalurkan).
 • Salinan Kad Pengenalan Awam.
 • Quick Form (boleh diperolehi di semua cawangan Affin Bank atau Affin Hwang AM).
Dokumen untuk Membuat Jualan Balik Affin Hwang LTAT

Maklumat Lanjut Affin Hwang LTAT

Untuk maklumat lanjut dan pemberitahuan terkini mengenai unit amanah, sila rujuk:

Dengan kemudahan Semakan Baki Pelaburan Unit Amanah LTAT yang ditawarkan oleh Affin Hwang, para pelabur kini mempunyai akses kepada maklumat penting mengenai portfolio pelaburan mereka dengan mudah. Ini membuka pintu kepada pengurusan kewangan yang lebih baik dan membolehkan mereka membuat keputusan pelaburan yang bijak.

Optimized by Optimole