AFFIN Bank Home Loan: Mewujudkan Impian Harta Idaman Anda

Jika anda sedang mencari cara untuk memiliki rumah impian anda di Malaysia, AFFIN Bank adalah satu daripada institusi kewangan utama yang patut anda pertimbangkan.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan secara mendalam mengenai pinjaman rumah yang ditawarkan oleh AFFIN Bank, serta kelebihan yang ditawarkan oleh bank ini kepada bakal pembeli rumah.

Dengan pelbagai jenis pinjaman yang disediakan oleh AFFIN Bank, anda pasti dapat menemui penyelesaian kewangan yang sesuai untuk mencapai matlamat memiliki rumah anda.

Jom kita mula menjelajah dunia AFFIN Bank Home Loan yang menawarkan peluang untuk merealisasikan impian harta idaman anda.

AFFIN Bank Home Loan

AFFIN Bank Home Loan, atau Pinjaman Rumah AFFIN Bank, adalah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh AFFIN Bank Berhad kepada individu yang ingin membeli atau memiliki rumah di Malaysia.

Pinjaman ini membolehkan individu untuk mendapatkan dana kewangan yang diperlukan untuk membeli hartanah mereka, sama ada sebagai kediaman sendiri atau untuk tujuan pelaburan. Pinjaman rumah ini akan dikenakan faedah, yang boleh menjadi kadar tetap atau kadar berubah, serta tempoh pembayaran yang telah ditetapkan.

AFFIN Bank menawarkan pelbagai jenis pinjaman rumah yang sesuai untuk pelbagai keperluan, termasuk pembiayaan hartanah kediaman, pelaburan hartanah, dan banyak lagi.

Dengan pinjaman rumah AFFIN Bank, individu dapat menjadikan impian memiliki rumah mereka menjadi kenyataan. Artikel ini akan membincangkan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pinjaman rumah yang ditawarkan oleh AFFIN Bank, keperluan pemohon, dan faedah yang terlibat.

A. Jenis Pinjaman Perumahan AFFIN Bank Home Loan

AFFIN Bank menyediakan 7 jenis pinjaman rumah:

B. Kelayakan Memohon AFFIN Bank Home Loan

AFFIN Home Solution Plus & AFFIN Home Flexi Plus:

 • 18 tahun ke atas
 • Syarikat Pemilikan Pelaburan Hartanah (AFFIN Invest Plus sahaja)

AFFIN Home Invest-I & AFFIN Tawarruq Home Financing-i:

 • 18 tahun ke atas
 • Syarikat Pemilikan Pelaburan Hartanah (AFFIN Invest Plus sahaja)

My First Home Scheme / Skim Rumah Pertamaku-i:

 • Warganegara Malaysia
 • 18 tahun ke atas
 • Syarikat Pemilikan Pelaburan Hartanah (AFFIN Invest Plus sahaja)
 • Pendapatan rumah bulanan maksimum:
  • RM300,000 hartanah: RM5,000/bulan (individu/bersama)
  • RM300,000 – RM500,000 hartanah: RM5,000/bulan (individu) | RM10,000/bulan (bersama)

AFFIN Home Build / AFFIN Home Build-i:

 • 18 tahun ke atas
 • Syarikat Pemilikan Pelaburan Hartanah (AFFIN Invest Plus/-i sahaja)

AFFIN Home Step Fast / AFFIN Home Step Fast-i:

 • 18 tahun ke atas
 • Syarikat Pemilikan Pelaburan Hartanah (AFFIN Invest Plus/-i sahaja)

C. Dokumen yang Diperlukan untuk AFFIN Bank Home Loan

Salaried employee (Pekerja bergaji):

 • Slip gaji terkini 3 bulan atau baucar gaji
 • Penyata dana pencen terkini (untuk pesara)
 • Penyata komisen terkini 6 bulan (untuk pencen)
 • Borang EA atau Borang B dengan resit pembayaran cukai atau e-Filing dengan pengesahan
 • Penyata KWSP terkini:
 • Penyata bank terkini 3 bulan di mana gaji/pencen dikreditkan
 • Penyata komisen terkini 6 bulan di mana komisen dikreditkan
 • Surat daripada majikan untuk mengesahkan pendapatan pemohon

Self-employed (Usahawan):

 • Borang B terkini dengan resit pembayaran cukai atau e-Filing dengan pengesahan
 • Penyata akaun perniagaan terkini 6 bulan (milikan tunggal/perseroan)
 • Penyata akaun peribadi terkini 6 bulan (Sdn. Bhd.)
 • Penyata Untung dan Rugi terkini atau akaun pengurusan

Nota: Sila lawati laman ini untuk maklumat mengenai dokumen tambahan yang diperlukan.

D. Kelebihan dan Kekurangan AFFIN Bank Home Loan

Kelebihan Pinjaman Rumah AFFIN Bank:

 • Pelbagai Pilihan Pinjaman: AFFIN Bank menawarkan pelbagai jenis pinjaman rumah, seperti AFFIN Home Solution Plus, AFFIN Home Invest-i, dan lain-lain, yang membolehkan pemohon memilih pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan mereka.
 • Kadar Faedah yang Kompetitif: Bank ini menawarkan kadar faedah yang bersaing, baik dalam bentuk kadar tetap atau kadar berubah. Ini membolehkan pemohon memilih jenis kadar faedah yang paling sesuai dengan keadaan pasaran semasa.
 • Tempoh Pembayaran Fleksibel: AFFIN Bank membenarkan tempoh pembayaran yang fleksibel, yang membolehkan pemohon menyesuaikan jadual pembayaran bulanan dengan kemampuan kewangan mereka.
 • Margin Pembiayaan yang Tinggi: Pemohon boleh mendapatkan pembiayaan sehingga 95% daripada harga hartanah, termasuk kos asurans menurut pinjaman perumahan (MRTA). Ini membantu pemohon mengurangkan jumlah wang tunai yang diperlukan di muka.
 • Konsep Musharakah Mutanaqisah (MM): AFFIN Bank mengamalkan konsep MM atau Diminishing Musharakah dalam beberapa produk pinjaman rumahnya. Ini adalah kaedah pembiayaan Islamik yang patuh syariah.

Kekurangan Pinjaman Rumah AFFIN Bank:

 • Yuran dan Caj Tambahan: Seperti kebanyakan institusi kewangan, AFFIN Bank mengenakan beberapa yuran dan caj tambahan seperti yuran setem, yuran penyelesaian awal, dan sebagainya. Pemohon perlu memahami semua kos yang berkaitan dengan pinjaman.
 • Lock-In Period: Beberapa produk pinjaman AFFIN Bank mungkin mempunyai tempoh kunci di mana pemohon akan dikenakan denda jika mereka melunaskan pinjaman lebih awal daripada yang dipersetujui.
 • Kelayakan dan Dokumen: Seperti yang dinyatakan dalam artikel sebelum ini, kelayakan untuk pinjaman tertentu mungkin memerlukan pemohon memenuhi syarat-syarat yang tertentu dan menyediakan dokumen yang diperlukan.
 • Perubahan Kadar Faedah: Jika pemilihan pembiayaan adalah dengan kadar faedah yang berubah, pemohon mungkin terdedah kepada risiko perubahan kadar faedah semasa tempoh pinjaman, yang boleh memberi kesan kepada pembayaran bulanan.
 • Penilaian Hartanah: Seperti yang berlaku dalam semua pinjaman rumah, nilai hartanah akan dinilai, dan jumlah pembiayaan bergantung kepada nilai ini. Ini boleh menjadi cabaran jika nilai hartanah dihargai dengan rendah.

Persiapan Sebelum Memohon Pinjaman Rumah

 • Kadar Faedah: Anda harus menyedari kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Jenis Pinjaman: Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman ansuran, pinjaman separuh, atau pinjaman fleksi.
 • Tempoh Kunci: Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan tiba-tiba untuk penyelesaian penuh, pembiakan semula, atau penjualan harta anda.
 • Margin Pembiayaan: Anda harus memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan membenarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang anda mesti bayar di muka untuk hartanah tersebut.
 • Yuran: Yuran termasuk yuran guaman, yuran duti setem, yuran lewat pembayaran, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Jenis Bank: Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman rumah, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman yang berbeza, tempoh, dan sebagainya. Pilih bank di mana anda selesa memohon pinjaman rumah.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam AFFIN Bank Home Loan

 • Yuran Setem: 0.5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Yuran Lewat Pembayaran: 1% daripada jumlah tertunggak.
 • Yuran Penyelesaian Awal: 2% daripada jumlah pinjaman asal.
 • Yuran Permohonan Pengeluaran KWSP: RM20.
 • Yuran Pemprosesan: Tiada.
 • Yuran Pengeluaran Semula: RM25.
 • Penyata Penyelesaian: RM50 setiap permintaan.
 • Pemulihan Dokumen Keselamatan: RM30 setiap permintaan.

Cara Mohon AFFIN Bank Home Loan

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memohon Pinjaman Rumah AFFIN Bank:

 1. Penyelidikan Awal:
  Sebelum memulakan permohonan, lakukan penyelidikan awal mengenai jenis pinjaman rumah yang disediakan oleh AFFIN Bank. Pilih pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan dan kewangan anda.
 2. Kumpul Dokumen-dokumen yang Diperlukan:
  Pastikan anda mempunyai semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, salinan borang EA atau Borang B, penyata gaji, penyata bank, dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan mungkin berbeza bergantung kepada jenis pinjaman yang anda pilih.
 3. Hubungi AFFIN Bank:
  Hubungi AFFIN Bank untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai proses permohonan dan keperluan kelayakan. Anda boleh menghubungi Pusat Hubungan Pelanggan mereka atau melawat laman web rasmi AFFIN Bank untuk maklumat lebih lanjut.
 4. Jumpa Pegawai Bank:
  Buat temujanji dengan seorang pegawai bank di cawangan AFFIN Bank yang berhampiran anda. Temujanji ini adalah penting untuk membincangkan butiran permohonan anda.
 5. Isi Borang Permohonan:
  Dalam temujanji dengan pegawai bank, anda akan diminta untuk mengisi borang permohonan pinjaman rumah. Pastikan anda mengisi borang ini dengan teliti dan memberikan maklumat yang tepat.
 6. Penilaian Kredit:
  AFFIN Bank akan menjalankan penilaian kredit untuk menilai kelayakan anda sebagai pemohon. Ini termasuk pemeriksaan kredit, pendapatan, dan kebolehan untuk membuat pembayaran bulanan.
 7. Penilaian Hartanah:
  Bank juga akan melaksanakan penilaian hartanah yang anda ingin membeli. Ini adalah untuk menilai nilai hartanah dan menentukan jumlah pembiayaan yang boleh diberikan.
 8. Kelulusan dan Tawaran:
  Jika permohonan anda diluluskan, bank akan membuat tawaran rasmi kepada anda. Ini akan merangkumi butiran mengenai jumlah pinjaman, kadar faedah, tempoh pembayaran, dan terma-terma lain.
 9. Tandatangan Perjanjian:
  Setelah menerima tawaran dan memahami terma-terma, tandatangani perjanjian pinjaman rumah dengan bank.
 10. Pembayaran Pertama:
  Setelah perjanjian ditandatangani, anda perlu membuat pembayaran pertama, jika ada yang diperlukan. Ini boleh termasuk bayaran yuran setem, yuran pemprosesan, atau sejumlah wang tunai yang diperlukan di muka.
 11. Pemindahan Hartanah:
  Sekiranya transaksi pembelian hartanah melibatkan pemindahan hak milik, bank akan membantu dalam proses pemindahan ini.
 12. Langkah Terakhir:
  Setelah semua proses selesai, anda akan menerima pembiayaan untuk hartanah anda dan memulakan pembayaran bulanan mengikut perjanjian.

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai pinjaman rumah AFFIN Bank,

 • Hubungi Pusat Hubungan Pelanggan AFFIN Bank di +60382302222
 • Lawati laman web rasmi mereka
 • Datang ke cawangan AFFIN Bank berhampiran anda

Istilah Umum Pinjaman Rumah

Tempoh Kunci:

 • Tempoh di mana anda akan dikenakan denda jika anda melunaskan pinjaman rumah anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda ini berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

Margin Pembiayaan (MOF):

 • Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang mesti anda bayar di muka untuk hartanah tersebut.

Kadar Faedah:

 • Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah prinsipal.

Penilaian:

 • Anggaran nilai hartanah dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah tersebut.

Kadar Asas:

 • Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank komersial untuk pinjaman.

Kadar Lending Asas (BLR):

 • Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos pinjaman wang untuk dipinjamkan kepada peminjam.

Pembiakan Semula:

 • Melunaskan pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan pinjaman baru dengan terma dan syarat baru.

Dengan pelbagai jenis pinjaman yang fleksibel, kadar faedah yang kompetitif, dan kemudahan pembiayaan hingga 95%, AFFIN Bank menawarkan pelbagai pilihan untuk memenuhi keperluan kewangan anda.

Optimized by Optimole