Aduan Caruman KWSP: Majikan Tak Carum KWSP boleh Didakwa

Isu keselamatan kewangan semakin hangat diperkatakan di kalangan pekerja di seluruh negara. Semakin ramai pekerja mengambil berat tentang hak-hak mereka dan terutamanya berkaitan dengan caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang merupakan aspek penting dalam perancangan persaraan.

Namun, sayangnya, terdapat kes yang menggusarkan masyarakat apabila majikan didapati tidak melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mencarumkan KWSP pekerja. Tindakan ini bukan sahaja menjejaskan masa depan pekerja, malah memberi impak negatif terhadap ekonomi dan keselamatan sosial.

Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai cara buat aduan caruman KWSP dan menelusuri isu yang mencabar ini dan bagaimana hukum bertindak bagi melindungi hak-hak pekerja serta langkah-langkah untuk memastikan kestabilan kewangan pekerja di masa hadapan.

Aduan Caruman KWSP

Apa itu Caruman KWSP?

Caruman KWSP merujuk kepada sumbangan kewangan yang dibayar oleh pekerja dan majikan ke dalam akaun Individu Simpanan Ahli (ISA) dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau lebih dikenali sebagai EPF (Employees Provident Fund) di Malaysia. KWSP adalah suatu skema kewangan yang diwujudkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu pekerja menyimpan sebahagian daripada pendapatan mereka bagi tujuan persaraan atau keperluan kewangan lain yang berlaku dalam kehidupan mereka.

Proses caruman KWSP adalah wajib dan diatur oleh Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991, yang menggariskan bahawa setiap pekerja yang mempunyai gaji atau upah tetap perlu mencarumkan sebahagian daripada pendapatan mereka ke dalam KWSP. Selain itu, majikan juga berkewajipan untuk menyumbangkan sejumlah caruman ke KWSP bagi pihak pekerja.

Caruman KWSP adalah penting kerana ia membantu menyediakan perlindungan kewangan jangka panjang untuk pekerja setelah mereka bersara atau menghadapi keperluan kewangan mendesak seperti kehilangan pekerjaan atau kos perubatan. Dana yang terkumpul di dalam akaun KWSP boleh ditarik oleh ahli KWSP pada waktu persaraan, atau jika memenuhi syarat-syarat tertentu, boleh dikeluarkan lebih awal untuk tujuan seperti pendidikan, pembelian rumah pertama, atau kos perubatan tertentu.

Caruman KWSP adalah salah satu cara utama di mana pekerja di Malaysia merancang persaraan mereka dan memastikan kesejahteraan kewangan di kemudian hari. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ini berperanan sebagai suatu dana simpanan sosial yang memberi manfaat kepada pekerja untuk membina masa depan yang lebih stabil dan selamat dari segi kewangan.

Penalti kepada Majikan tak Carum KWSP

Di bawah ini adalah jadual senarai:

SeksyenKesalahanPenalti
41(1)Kegagalan mendaftar dengan KWSP sebagai majikan dalam masa 7 hari setelah mengambil pekerja.Penjara tidak lebih 3 tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya.
43(2)Kegagalan membayar caruman KWSP pada atau sebelum 15hb.
59(1)Kesalahan memberi penyataan palsu secara lisan atau bertulis.
48(3)Memotong caruman syer pekerja daripada gaji pekerja dan gagal membayar kepada KWSP.Penjara tidak lebih 6 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya.
47(1) & 47(2)Memotong atau cuba memotong caruman syer majikan daripada gaji pekerja.
41(3)Kegagalan memaklumkan KWSP dalam tempoh 30 hari dari tarikh tiada pekerja.Penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya.
42(1)Kegagalan menyedia dan memberikan slip gaji kepada pekerja.
46(1)Kegagalan Pengarah Syarikat, Rakan Kongsi Firma, Pemegang Jawatan Persatuan membayar caruman KWSP yang tertunggak.Tuntutan boleh difailkan di mahkamah dan tindakan yang boleh diambil:Tindakan kebankrapan.Penyitaan dan penjualan aset.Larangan Keluar Negara
Seksyen 39 – Lembaga KWSP boleh memohon kepada Jabatan Imigresen untuk menghalang mana-mana pengarah syarikat/perkongsian firma/pemilik perniagaan dari keluar Negara jika syarikat/firma berkenaan gagal membayar caruman seperti mana yang ditetapkan

Baca juga: Bayaran Interim i-Sinar.

Aduan Caruman KWSP yang tidak Dibayar oleh Majikan

Tahukah Anda bahawa pekerja boleh memfailkan aduan mengenai caruman apabila situasi berikut berlaku:

 • Majikan Anda tidak mencarum bagi pihak Anda;
 • Majikan Anda memotong gaji Anda tetapi tidak mencarum bagi pihak Anda;
 • Caruman yang dibayar untuk Anda adalah kurang daripada jumlah yang ditetapkan;
 • Caruman yang dibayar oleh majikan tidak mengikut tempoh bulan yang betul;
 • Maklumat yang disediakan oleh majikan dalam borang caruman tidak lengkap dan betul.

Cara Melaporkan & Dokumen yang Diperlukan

Sila lengkapkan dokumen yang diperlukan terlebih dahulu dan sila ikuti panduan di bawah untuk cara membuat laporan.

A. Dokumen yang Diperlukan untuk Melaporkan

Berikut adalah beberapa dokumen yang mungkin diperlukan:

 1. Butiran Pekerja: Nama lengkap, nombor kad pengenalan, alamat, dan butiran pekerjaan lengkap mengenai diri anda sebagai pekerja yang terjejas.
 2. Butiran Majikan: Nama syarikat atau majikan yang tidak melakukan caruman KWSP, alamat syarikat, nombor pendaftaran syarikat (jika ada), dan maklumat kenalan majikan.
 3. Butiran Caruman KWSP: Berikan butiran berkaitan caruman KWSP yang sepatutnya dibayar oleh majikan, termasuk tarikh caruman yang tidak dibayar, jumlah caruman yang sepatutnya dibayar, dan tempoh ketidakmampatan majikan untuk mencarumkan KWSP.
 4. Gaji dan Penyata Pendapatan: Sediakan penyata pendapatan yang membuktikan gaji atau upah yang diterima dari majikan serta caruman KWSP yang dibayar oleh pekerja. Dokumen ini biasanya termasuk penyata gaji, slip gaji, atau borang LHDN yang menyatakan caruman KWSP.
 5. Perjanjian Pekerjaan: Jika ada, sertakan salinan perjanjian pekerjaan atau kontrak kerja yang menetapkan terma dan syarat pekerjaan, termasuk butiran tentang caruman KWSP yang sepatutnya dibayar oleh majikan.
 6. Komunikasi dengan Majikan: Jika anda telah berusaha berhubung dengan majikan berkenaan ketidakmampuan mereka untuk mencarumkan KWSP, sertakan bukti komunikasi seperti emel, surat, atau catatan panggilan.
 7. Maklumat Penyelia atau Ketua Jabatan: Jika anda telah melaporkan isu ini kepada penyelia atau ketua jabatan di tempat kerja, berikan butiran tentang laporan yang telah dibuat serta tindakan yang diambil (jika ada).
 8. Bukti Pembayaran: Sekiranya anda telah mencuba untuk mencarumkan KWSP sendiri dan majikan tidak menyediakan kemudahan untuk melakukannya, sertakan bukti pembayaran KWSP yang telah anda lakukan sendiri.
 9. Maklumat Pengadu: Sertakan maklumat perhubungan anda seperti nombor telefon, alamat emel, dan alamat rumah supaya pihak berkuasa dapat menghubungi anda semasa proses penyiasatan.

Pastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan lengkap dan sah untuk memudahkan pihak berkuasa dalam penyiasatan.

B. Cara Melaporkan Majikan tak Carum KWSP

Untuk melaporkan majikan yang tidak mencarumkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bagi pekerja, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Hubungi Majikan Terlebih Dahulu: Sebelum membuat laporan rasmi, cuba untuk berhubung terlebih dahulu dengan majikan untuk mengenali sebab tidak dilakukannya caruman KWSP. Terkadang, masalah ini boleh diselesaikan melalui perbualan dan pemahaman. Simpan rekod komunikasi dan tindakan yang telah anda ambil dalam usaha menyelesaikan isu ini.
 2. Kumpulkan Bukti: Pastikan anda mengumpulkan bukti yang mencukupi untuk menyokong aduan anda. Dokumen yang diperlukan termasuk penyata gaji, slip gaji, penyata caruman KWSP, dan sebarang perjanjian atau kontrak kerja yang menyebutkan tentang caruman KWSP yang sepatutnya dibayar oleh majikan.
 3. Hubungi Jabatan Tenaga Kerja: Sekiranya majikan enggan atau gagal untuk mematuhi tuntutan caruman KWSP, hubungi Jabatan Tenaga Kerja atau pihak berkuasa yang berkaitan di kawasan anda. Mereka akan memberikan panduan dan arahan mengenai proses melaporkan majikan yang tidak melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap KWSP pekerja.
 4. Sediakan Aduan Bertulis: Biasanya, anda perlu menyediakan aduan bertulis kepada pihak berkuasa. Tuliskan aduan dengan jelas dan nyata, nyatakan butiran lengkap tentang majikan dan pekerja, butiran caruman KWSP yang tidak dibayar, dan sertakan bukti-bukti yang relevan.
 5. Serahkan Aduan: Serahkan aduan anda kepada pihak berkuasa yang berkaitan, seperti Jabatan Tenaga Kerja atau Lembaga KWSP. Pastikan anda menyertakan semua dokumen yang diperlukan dan memastikan aduan anda diterima dengan betul.
 6. Penyiasatan dan Tindakan Lanjut: Setelah aduan diterima, pihak berkuasa akan menjalankan penyiasatan terhadap isu ini. Jika aduan anda didapati benar, pihak berkuasa mungkin akan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang tidak mencarumkan KWSP pekerja.
 7. Ikut Arahan dan Makluman: Ikuti arahan dan makluman yang diberikan oleh pihak berkuasa semasa proses penyiasatan dan tindakan lanjut. Pastikan anda menyediakan sebarang maklumat tambahan yang diminta untuk membantu proses aduan.

Adalah penting untuk mengambil tindakan apabila anda menyedari bahawa majikan tidak melakukan caruman KWSP. KWSP merupakan aspek penting dalam perancangan persaraan dan kestabilan kewangan pekerja. Dengan melaporkan dan mengatasi isu ini, anda membantu melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kecukupan kewangan mereka di masa hadapan.

Nota: Borang Aduan (KWSP 1879): http://bit.ly/KWSPBorangAduan

Contoh Tampilan Borang Pengaduan (Majikan tak Carum KWSP)
Foto: Contoh Tampilan Borang Pengaduan (Majikan tak Carum KWSP)

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat dan aduan mengenai majikan yang tidak mencarum KWSP boleh dibuat di mana-mana cawangan KWSP atau dengan menghubungi Pusat Panggilan KWSP di talian 03-8922 6000 dari pukul 8 pagi hingga 6 petang Isnin hingga Jumaat.

Selain itu, ahli juga boleh bertanyakan sebarang soalan secara dalam talian melalui https://www.kwsp.gov.my/ms/home.

Optimized by Optimole