17 Jenis Pengeluaran KWSP Yang Dibenarkan

Sebagai satu-satunya dana persaraan yang melibatkan jutaan pekerja, KWSP menawarkan pelbagai kemudahan pengeluaran yang membolehkan ahli-ahli merancang masa depan kewangan mereka dengan lebih bijaksana.

Dalam artikel ini, kami akan mengupas secara terperinci tentang 17 jenis pengeluaran KWSP yang dibenarkan, memberikan penerangan lengkap dan jelas kepada ahli mengenai hak dan manfaat yang boleh mereka nikmati.

Pengeluaran KWSP Yang Dibenarkan

Apa itu KWSP?

KWSP merujuk kepada “Kumpulan Wang Simpanan Pekerja” atau lebih dikenali sebagai “Employees Provident Fund” (EPF) dalam bahasa Inggeris. KWSP merupakan sebuah organisasi kerajaan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan skim simpanan persaraan wajib bagi pekerja sektor swasta di Malaysia.

KWSP berperanan untuk mengumpul dan menyimpan simpanan dari pekerja serta majikan secara berkala. Jumlah simpanan ini dikumpul daripada sebahagian gaji bulanan pekerja dan juga sumbangan majikan.

Dana ini kemudian dikelola dan diuruskan oleh KWSP untuk diinvestasikan dalam pelbagai instrumen kewangan yang selamat dan berpotensi memberikan pulangan yang baik.

Tujuan utama KWSP adalah untuk menyediakan sumber kewangan ketika pekerja mencapai umur persaraan atau dalam keadaan tertentu seperti kehilangan pekerjaan, menyara pendidikan anak-anak, atau keperluan perubatan yang penting.

KWSP berfungsi sebagai jaminan sosial bagi pekerja Malaysia untuk memastikan kestabilan kewangan mereka pada masa hadapan, terutamanya ketika memasuki fasa persaraan.

Pengeluaran Penuh dan Pengeluaran Sebahagian KWSP yang Dibenarkan

Pengeluaran Penuh dan Pengeluaran Sebahagian KWSP merujuk kepada dua jenis pengeluaran atau penarikan dana yang boleh dilakukan oleh ahli KWSP daripada akaun simpanan mereka.

 1. Pengeluaran Penuh (Full Withdrawal):

  Pengeluaran penuh KWSP bermaksud ahli memilih untuk menarik semua dana yang ada dalam akaun simpanan KWSP mereka. Biasanya, pengeluaran penuh ini berlaku ketika ahli mencapai umur persaraan (biasanya 55 tahun) atau jika ahli berhenti bekerja sepenuhnya dan tidak berniat untuk bekerja semula.

  Pengeluaran penuh ini membolehkan ahli untuk mendapatkan simpanan mereka secara keseluruhan dalam bentuk tunai, yang kemudian boleh digunakan untuk keperluan persaraan atau kewangan lain yang sesuai.
 2. Pengeluaran Sebahagian (Partial Withdrawal):

  Pengeluaran sebahagian KWSP merujuk kepada penarikan sebahagian daripada dana yang ada dalam akaun KWSP ahli. Terdapat beberapa syarat dan sebab tertentu yang membolehkan ahli membuat pengeluaran sebahagian KWSP.

  Antara sebab-sebab yang dibenarkan termasuk untuk keperluan pendidikan, pembelian rumah pertama, bayaran pinjaman perumahan, perubatan, pembayaran pendidikan anak-anak, pembayaran haji, dan lain-lain.

  Pengeluaran sebahagian ini membolehkan ahli untuk menguruskan keperluan kewangan mereka dengan lebih fleksibel tanpa perlu menarik keseluruhan jumlah simpanan KWSP mereka.

Jenis pengeluaran penuh dan pengeluaran sebahagian KWSP yang dibenarkan:

Pengeluaran Sebahagian

 • Umur 50
 • Pendidikan
 • Beli Rumah
 • Bina Rumah
 • Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan
 • Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
 • Perumahan Fleksibel
 • Perumahan PR1MA
 • Haji
 • Kesihatan Simpanan Melebihi RM1 Juta

Pengeluaran Penuh

 • Umur 55
 • Umur 60
 • Pekerja Berpencen & Pesara Pilihan
 • Hilang Upaya
 • Meninggalkan Negara
 • Kematian
Pengeluaran Sebahagian (A)
Foto: Pengeluaran Sebahagian (A)
Pengeluaran Sebahagian (B)
Foto: Pengeluaran Sebahagian (B)
Pengeluaran Penuh
Foto: Pengeluaran Penuh

17 Jenis Pengeluaran KWSP Yang Dibenarkan

Di bawah ini kami cuba meringkaskan dengan jelas 17 jenis pengeluaran KWSP yang sah untuk membantu Anda memahami dengan lebih baik dasar KWSP ini.

1. Pengeluaran Umur 50 Tahun KWSP

Pengeluaran Umur 50 Tahun KWSP membolehkan ahli untuk mendapatkan sebahagian daripada simpanan mereka bagi membantu mengatasi keperluan kewangan semasa atau pelaburan dalam projek-projek yang diingini.

Antara tujuan-tujuan yang dibenarkan untuk pengeluaran ini termasuklah untuk pendidikan sendiri atau anak-anak, pembelian rumah pertama, pembayaran pinjaman perumahan, perbelanjaan perubatan, serta menyara perbelanjaan haji.

Bagi ahli KWSP yang telah mencapai usia 50 tahun, pengeluaran ini memberikan fleksibiliti dalam menguruskan keperluan kewangan mereka, tetapi perlu diingat bahawa hanya sebahagian daripada simpanan yang boleh ditarik pada usia ini.

Sisa simpanan akan terus berkembang dan menyediakan jaminan kewangan untuk masa hadapan, terutamanya semasa memasuki fasa persaraan.

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Berumur di antara 50 hingga sebelum mencapai umur 55 tahun.
 • Mempunyai simpanan dalam Akaun 2.
 • Boleh membuat sekali sahaja pengeluaran sebahagian ataupun kesemua simpanan Akaun 2.

2. Pengeluaran Pendidikan

Dengan adanya opsyen ini, para ahli dapat merancang dan menguruskan kewangan dengan lebih bijaksana dalam merencanakan masa depan pendidikan mereka atau anak-anak mereka.

Ahli KWSP boleh memilih untuk mengeluarkan simpanan daripada Akaun 2 untuk membantu membayar pendidikan diri mereka sendiri, pasangan (suami isteri), anak dan/atau ibu bapa di institusi domestik dan luar negara yang diluluskan.

Ahli boleh mengeluarkan simpanan Akaun 2 mereka di bawah Pengeluaran Pendidikan untuk membiayai yuran pengajian jika mereka belajar di Tahap 3 Sijil, Diploma, Diploma Lanjutan, Sarjana Muda, Sarjana, Doktor Falsafah atau setaraf dalam Pengajian Tinggi (IPT) di dalam atau di luar negara mengikut yang ditetapkan syarat dan prosedur.

Nota: Untuk maklumat lanjut, Anda boleh klik di pautan ini https://www.kwsp.gov.my/…/withdrawals/partial/education

Pengeluaran KWSP untuk Pendidikan
Foto: Pengeluaran KWSP untuk Pendidikan
Cara Pengeluaran KWSP untuk Pendidikan
Foto: Cara Pengeluaran KWSP untuk Pendidikan

Anda juga mungkin sedang mencari panduan: Cara daftar i-Akaun online dan cara mengaktifkannya.

3. Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah

Pengeluaran ini merujuk kepada kemudahan pengeluaran dana daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bagi tujuan pembelian rumah pertama. .

Permohonan boleh dipertimbangkan sekiranya rumah dibina di atas tanah kepunyaan pemilik atau suami/isteri di mana surat hak milik tanah (geran tanah) yang dikemukakan memerlukan merekodkan nama ahli atau pasangan sebagai pemilik tanah di samping memenuhi terma dan syarat pengeluaran. .

Nota: Sila klik pautan https://www.kwsp.gov.my/…/withdra…/partial/build-a-house. Untuk syarat dan dokumen pengeluarannya.

Maklumat Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah
Foto: Maklumat Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah
Syarat Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah
Foto: Syarat Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah
Kaedah Bayaran dan Dokumen Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah
Foto: Kaedah Bayaran dan Dokumen Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah

4. Bina Rumah

Skim ini membolehkan ahli KWSP untuk menggunakan sebahagian daripada simpanan mereka untuk membantu membiayai kos pembinaan rumah pertama mereka.

Dengan adanya kemudahan ini, para ahli dapat menggunakan simpanan KWSP mereka sebagai sebahagian daripada pembayaran kos pembinaan rumah atau pembelian rumah yang telah atau sedang dibina.

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Umur di bawah 55 tahun.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2.
 • Ahli/pasangan ahli membeli tanah dan membina sebuah rumah di atas tanah tersebut.
 • Pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan ATAU pembiayaan sendiri.
 • Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan/ Telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya/melupuskan pemilikan.
 • Surat Perjanjian Membina Rumah tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh permohonan diterima.

5. Mengurangkan Atau Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan

Pengeluaran KWSP jenis mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan ini memberikan peluang kepada para ahli untuk mengurangkan beban hutang dan membayar baki tertunggak pinjaman rumah mereka dengan lebih mudah.

Anda juga boleh membuat pengeluaran dari Akaun 2 untuk mengurangkan/menyelesaikan baki gadai janji atau memberikan bantuan kewangan kepada pasangan Anda.

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Umur di bawah 55 tahun.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2.
 • Telah membeli/membina rumah kediaman*.
 • Ahli telah didaftarkan sebagai pemilik rumah tersebut.
 • Rumah kediaman telah dicaj sebagai cagaran.
 • Ahli masih mempunyai baki pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan.
 • Permohonan di buat setahun sekali daripada tarikh permohonan yang sebelumnya.
 • Pinjaman yang diluluskan oleh institusi yang dibenarkan.

6. Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

Skim ini membolehkan ahli KWSP untuk menggunakan sebahagian daripada simpanan mereka untuk membayar ansuran bulanan pinjaman rumah yang sedang berjalan.

Anda boleh membuat pengeluaran dari Akaun 2 untuk membantu pembayaran ansuran bulanan sekurang-kurangnya enam bulan atau sehingga masalah kewangan Anda selesai.

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Umur bawah 55 tahun.
 • Sekurang-kurangnya RM600 di dalam Akaun 2.
 • Membeli/membina sebuah rumah kediaman.
 • Masih mempunyai tunggakan pinjaman perumahan dengan pemberi pinjaman yang diiktiraf oleh KWSP.
 • Ansuran bulanan telah bermula.
Pengeluaran untuk Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
Foto: Pengeluaran untuk Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

Baca juga: Bajed KWSP terkini!

7. Perumahan Fleksibel

Pengeluaran KWSP jenis ini memberikan peluang kepada para ahli untuk memiliki lebih daripada satu buah rumah untuk kegunaan peribadi atau pelaburan.

Anda boleh menggunakan simpanan KWSP Anda sekarang dan pada masa hadapan untuk mengukuhkan lagi kelayakan Anda untuk mendapatkan pinjaman perumahan daripada institusi kewangan.

Apa itu Perumahan Fleksibel?

Sebahagian daripada simpanan dalam Akaun 2 akan diketepikan untuk Akaun Pinjaman Perumahan Fleksibel. Semasa penilaian kelayakan pinjaman, institusi kewangan akan mengira caruman KWSP bulanan Anda sebagai sebahagian daripada pendapatan Anda. Kelayakan pinjaman yang lebih tinggi membolehkan Anda membeli rumah idaman Anda.

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Umur bawah 54 tahun.
 • Membeli/Membina rumah kediaman.
 • Ada pinjaman perumahan dengan institusi kewangan yang diiktiraf KWSP.

8. Perumahan PR1MA

Program PR1MA adalah inisiatif kerajaan untuk membantu warganegara Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan sederhana, memiliki rumah yang berpatutan dan berkualiti.

Pengeluaran KWSP Jenis Perumahan PR1MA membolehkan ahli KWSP yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PR1MA untuk menggunakan simpanan KWSP mereka sebagai sebahagian daripada bayaran untuk pembelian rumah di bawah program ini.

9. Pengeluaran KWSP untuk Haji

Pengeluaran KWSP untuk Haji memberikan peluang kepada para ahli KWSP yang memenuhi syarat kelayakan untuk memenuhi rukun Islam kelima, iaitu haji, tanpa perlu menghadapi beban kewangan yang besar.

Umat ​​Islam yang bercadang untuk menunaikan haji boleh menggunakan wang simpanan dalam Akaun 2 KWSP selain simpanan di Lembaga Tabung Haji (LTH) sebagai perbelanjaan.

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Umur bawah 55 tahun.
 • Dipilih untuk melakukan ibadat haji oleh LTH.
 • Tidak pernah memohon pengeluaran haji.
 • Simpanan di LTH tidak mencukupi.
Dokumen Pengeluaran KWSP untuk Haji
Foto: Dokumen Pengeluaran KWSP untuk Haji

10. Kesihatan

Skim ini membolehkan ahli KWSP untuk menggunakan sebahagian daripada simpanan mereka untuk menampung kos rawatan perubatan atau kesihatan yang mendesak atau berkaitan dengan keperluan perubatan.

Dengan adanya kemudahan ini, para ahli dapat menggunakan sebahagian daripada simpanan KWSP mereka untuk membayar perbelanjaan perubatan atau kesihatan yang penting, termasuklah kos rawatan hospital, ubat-ubatan, pembedahan, atau rawatan lain yang diperlukan.

KWSP membenarkan ahli yang mengalami masalah kesihatan membuat pengeluaran daripada Akaun 2 KWSP mereka untuk menampung kos rawatan penyakit kritikal dan peralatan bantuan perubatan yang diluluskan untuk:

 • Diri sendiri.
 • Ibubapa Anda (kandung, angkat, tiri, mentua).
 • Pasangan Anda.
 • Adik-beradik Anda (kandung).
 • Anak-anak (kandung, angkat, tiri).

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Berumur 55 tahun ke bawah.
 • Mempunyai simpanan dalam Akaun 2.
 • Kos perubatan tidak dibiayai sepenuhnya oleh majikan.
 • Penyakit/ Peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh KWSP.
 • Tidak mendapat rawatan alternatif.
Kriteria Pemohon Pengeluaran Kesihatan
Foto: Kriteria Pemohon Pengeluaran Kesihatan

Semak panduan kami yang lain mengenai: Cara semak baki KWSP.

Nota (Terkini):

Menerusi Belanjawan Negeri 2020, KWSP juga dijangka dapat memperkenalkan kategori pengeluaran baharu untuk pasangan yang menjalani rawatan kesuburan seperti in-vitro fertilisation (IVF).

Pengeluaran untuk Kesihatan (Rawatan Kesuburan)
Foto: Pengeluaran untuk Kesihatan (Rawatan Kesuburan)

11. Simpanan Melebihi 1 Juta

Pengeluaran KWSP untuk Simpanan Melebihi 1 Juta memberikan fleksibiliti kepada para ahli KWSP yang telah mencapai jumlah simpanan yang mencukupi untuk melaksanakan pelaburan atau memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka. Dengan adanya kemudahan ini, para ahli dapat menggunakan sebahagian daripada simpanan melebihi had tersebut mengikut keperluan masing-masing.

12. Hilang Upaya

Pengeluaran KWSP Jenis Hilang Upaya memberikan sokongan kewangan kepada ahli KWSP yang tidak lagi boleh bekerja secara normal dan kekal dalam industri atau pekerjaan tertentu disebabkan kehilangan upaya tersebut.

Ahli KWSP boleh tunaikan/keluarkan semua simpanan KWSP sekiranya telah disahkan oleh doktor yang merawat Anda dan/atau pegawai perubatan di Lembaga Perubatan/Panel Klinikal yang dilantik oleh KWSP bahawa Anda tidak berupaya dari segi fizikal atau mental atau hilang keupayaan berfungsi kekal untuk mendapatkan pekerjaan (employability) selepas mencapai tahap Pemulihan Perubatan Maksimum (MMI).

Permohonan yang lengkap boleh dikemukakan ke Pejabat KWSP berhampiran dan akan diproses untuk kelulusan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan sekiranya terma dan syarat dipenuhi.

Nota: Untuk semakan syarat dan dokumen pengeluaran, sila Anda klik https://www.kwsp.gov.my/…/withdrawals/full/incapacitation

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Bawah umur 55 tahun.
 • Ada simpanan di dalam KWSP.
 • Tidak Bekerja.
 • Disahkan oleh pegawai perubatan, telah hilang upaya fizikal atau mental.
 • Mesti dinilai oleh Lembaga Perubatan KWSP.
 • Temujanji penilaian oleh Lembaga Perubatan KWSP akan ditetapkan ketika penyerahan permohonan di kaunter.
Syarat-syarat Asas untuk Pengeluaran Hilang Upaya
Foto: Syarat-syarat Asas untuk Pengeluaran Hilang Upaya

13. Meninggalkan Negara

Pengeluaran KWSP Jenis Meninggalkan Negara memberikan fleksibiliti kepada para ahli KWSP yang memerlukan sumber kewangan tambahan sebelum berangkat ke luar negara, sama ada untuk peluang kerja, pengajian, atau sebab-sebab lain.

Ahli KWSP yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan Malaysia untuk berhijrah ke negara lain; atau ekspatriat; penduduk tetap (PR); atau pekerja asing yang kembali ke negara asal, boleh memilih untuk mengeluarkan kesemua simpanannya di KWSP.

14. Meninggal Dunia

Dengan adanya kemudahan ini, waris ahli KWSP dapat menggunakan sebahagian daripada simpanan KWSP yang ditinggalkan untuk menampung perbelanjaan dan keperluan kewangan mereka selepas kematian ahli KWSP.

Sekiranya Anda meninggal dunia, pengeluaran KWSP Anda boleh memberi jaminan kepada orang yang Anda sayangi dan akan membantu meringankan beban kewangan dan menampung perbelanjaan pengebumian.

Oleh itu, pastikan Anda membuat penamaan bagi membolehkan waris Anda mengeluarkan simpanan KWSP tanpa sebarang masalah.

Ahli keluarga tanggungan juga akan dipertimbangkan untuk pembayaran Manfaat Kematian untuk membantu mereka pada masa yang memerlukan.

15. Pekerja Berpencen / Persaraan Pilihan

Pengeluaran KWSP Jenis Pekerja Berpencen atau Persaraan Pilihan memberikan peluang kepada pekerja untuk menggunakan sebahagian atau keseluruhan simpanan KWSP mereka sebagai sumber pendapatan atau dana persaraan apabila mereka memutuskan untuk bersara atau berhenti bekerja.

Kemudahan ini memberikan fleksibiliti kepada pekerja untuk merancang persaraan mereka dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan keperluan kewangan mereka.

Untuk pekerja sektor awam boleh membuat pengeluaran sekali sahaja sebelum umur 55 tahun setelah diberikan taraf Pekerja Berpencen.

Syaratnya adalah seperti berikut:

 • Umur bawah 55 tahun.
 • Pekerja dalam sektor awam / Kementerian Pertahanan / Perkhidmatan Tentera dan mencarum dalam KWSP.
 • Diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).


Nota:

Pekerja berpencen ialah pekerja yang telah diletakan dalam jawatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, yang menjelaskan pengambilan pekerja di dalam perjawatan berpencen oleh Kerajaan Malaysia ataupun Kerajaan Negeri atau badan kuasa berkanun atau tempatan.

16. Pengeluaran KWSP Umur 55 Tahun

Pengeluaran ini memberikan peluang kepada para ahli untuk memiliki akses kepada simpanan KWSP mereka pada usia 55 tahun, walaupun mereka belum mencapai usia persaraan biasa yang ditetapkan oleh KWSP.

Apabila mencapai umur 55 tahun, sumbangan yang diterima ke Akaun 1 dan Akaun 2 anda akan digabungkan ke dalam Akaun 55. Anda boleh mengeluarkan semua atau sebahagian daripada simpanan Anda daripada akaun ini pada bila-bila masa.

Jika Anda memilih untuk terus bekerja selepas umur 55 tahun, caruman yang diterima selepas itu akan dikreditkan ke Akaun Emas yang hanya boleh dikeluarkan apabila Anda mencapai umur 60 tahun.

17. Pengeluaran KWSP Umur 60 Tahun

Pengeluaran ini adalah lanjutan daripada pengeluaran untuk 55 tahun, dan memenuhi keperluan ahli yang memilih untuk melanjutkan umur persaraan mereka dan terus bekerja melebihi umur 55 tahun.

Pada umur 60 tahun, semua simpanan terkumpul dalam Akaun 55 (jika ada) dan Akaun Emas akan digabungkan untuk pengeluaran. Anda boleh memilih untuk membuat jumlah sekaligus atau pengeluaran sebahagian pada bila-bila masa untuk membiayai persaraan Anda.

Cara Memohon Pengeluaran KWSP

Pengeluaran KWSP boleh dibuat secara manual (offline) dengan mengisi borang di kaunter, kiosk.

Selain itu, Anda juga boleh membuat permohonan pengeluaran dalam talian (online) melalui i-Akaun KWSP.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai proses pengeluaran KWSP dan dokumen yang diperlukan, sila Anda lihat maklumat terkini dari laman web KWSP di pautan berikut https://www.kwsp.gov.my/ms/member/withdrawals.

Optimized by Optimole